Nu svärmar granbarkborren

Nu svärmar granbarkborren

Efter en riktigt kall och blöt vår har den senaste tidens fina väder samt värmen som var under vecka 19 gjort att svärmningen är igång. Nu är det viktigt att inspektera sin skog för att se om man har några skador.

Platser att leta på är hyggeskanter, runt platser där du har haft angrepp tidigare samt färska vindfällen och toppbrott. Skogsstyrelsen har ett bra hjälpmedel i ”Riskkartan” där bestånd med hög risk för skador av granbarkborre visas.

Det man ska leta efter är brunt borrmjöl på nedre delen av stambasen och tänk på att märka ut träd med angrepp. Svärmningen kommer att pågå under några veckor och det är lämpligt att leta efter angripna träd flera gånger. Det är lätt att missa något och det kan bli nya träd som angrips i närheten av de första.

Träden behöver sedan fällas och barkas inom ca fyra veckor eller köras ut och transporteras bort från skogen inom ca åtta veckor. Om skadorna ser omfattande ut behöver ni kontakta er inköpare för att diskutera åtgärder. Det är viktigt att ni gör det innan ni påbörjar en avverkning så att virket inte riskerar att bli liggandes i onödan. Mindre partier än lämpligt att ta till ved eller lämna i skogen efter barkning.

Populationen av granbarkborrar är fortsatt på en mycket hög nivå men SLU:s studie för 2020 visade en kraftigt minskad förökningsframgång för granbarkborrarna under 2020 än för 2019. Det innebär att populationen inte längre ökar. Scenariot för 2021 är en ännu lägre förökningsframgång och bygger på ett ”normalt väder”. Hittills har vädret snarare varit sämre för granbarkborren än normalt och får vi inte en mycket varm och torr sommar så pekar mycket på att scenariot stämmer bra. Skulle det vara så är det troligt att även populationen minskar under året.

Myrbaggar, styltflugor och hackspettar är viktiga i kampen mot barkborrarna. Dessa rovdjur har ökat under senaste året och kan påverka skadenivån under sommaren. Man kan gynna barkborrens naturliga fiender genom att spara redan döda granar. Ett annat sätt är att lämna meterhöga så kallade myrbaggestubbar.

– Städa inte för mycket. Döda granar som flertalet granbarkborrar lämnat, och som inte lönar sig ekonomiskt att ta ner, kan hellre stå kvar och bli boplats åt de naturliga fienderna. De flesta av dessa fiender övervintrar som larver i barken, och klarar sig oftast inte om träden avverkas, säger Gunnar Isacsson, barkborreexpert på Skogsstyrelsen.