Lastpallar i trä kan återanvändas och är ett bra klimatval

Lastpallar i trä kan återanvändas och är ett bra klimatval

Upp till 70 gånger kan en träpall användas. Efter cirka 20 cykler ändras klassningen från A-pall till B-pall.

Diagrammet nedan, framtaget av IVL Svenska Miljöinstitutet, visar klimatpåverkan vid användning av lastpallar i trä respektive i plast. Efter 35 gångers användning ger lastpallen i trä en lägre klimatpåverkan än en lastpall i plast och ju fler gånger lastpallen i trä används, desto större blir vinningen för klimatet.

 

 

Läs mer om våra träemballage