Hållbarhetsaspekter vid köp av träemballage hos Vida

Hållbarhetsaspekter vid köp av träemballage hos Vida

Hållbarhet blir allt viktigare i alla delar av samhället. Vid köp av träprodukter framför plastprodukter så är du med i arbetet för en hållbar framtid. Det bundna kolet bidrar till en hållbar utveckling eftersom träprodukter lagrar koldioxid under tiden de används och kan ersätta produkter som orsakar större utsläpp av koldioxid.

Med Vida som leverantör av emballage- och logistiklösningar får du en optimal kombination av funktion, kostnad och miljöhänsyn med många miljömässiga förmåner.

  • Korta transporter via 12 sågverk med närhet till de skogar som ger tillgång till den förnybara råvaran.
  • 100% av virket som används till våra emballageprodukter kommer från södra Sverige.
  • Hög grad av återanvändning. Många av Vida Packagins produkter är återanvändbara och har en livslängd på upp till 10 år.
  • Produkterna kan återvinnas till nya produkter, så som pallblock, spånskivor och möbler.
  • Trä är förnyelsebart och binder kolet under sin livslängd som material i våra och efterföljande produkter.
  • När trämaterialet är färdiganvänt i produkter, så går det oftast till energiutvinning (bioenergi).

Läs gärna mer om Vidas hållbarhetsarbete i vår senaste hållbarhetsrapport >>