Hållbarhetscertifikat vid köp av träemballage hos Vida

Hållbarhetscertifikat vid köp av träemballage hos Vida

Hållbarhet blir allt viktigare i alla delar av samhället. Vid köp av träprodukter framför plastprodukter så är du med i arbetet för en hållbar framtid. Träprodukter bidrar till en hållbar utveckling eftersom träprodukter lagrar koldioxid under tiden de används och kan ersätta produkter som ger större utsläpp av koldioxid.

Vid köp av träemballage hos Vida Packaging kan du som kund få ett hållbarhetscertifikat. Certifikatet påvisar de hållbarhetsfördelar du som kund uppnår vid ditt köp, så som hur många kilo koldioxid produkterna binder, hur många nya planterade träd som värdekedjan ger upphov till samt hur mycket virke som har använts.

Exempelvis vid köp av 1 000 kabeltrummor från Vida Packaging så planteras tio träd för varje kubikmeter virke i kabeltrummorna, och produkterna i sin tur binder cirka 886 000 kg koldioxid per år.

Vid köp av 50 000 pallkragar och 12 500 pallar så används 1 520 m3 trä, och 15 200 stycken träd återplanteras i skogen. Produkterna i sin tur binder cirka 1 124 800 kg koldioxid.

Med Vida som leverantör av emballage- och logistiklösningar får du en optimal kombination av funktion, kostnad och miljöhänsyn med många miljömässiga förmåner.

  • Korta transporter via 12 sågverk med närhet till de skogar som ger tillgång till den förnybara råvaran.
  • 100% av virket som används till våra emballageprodukter kommer från södra Sverige.
  • Hög grad av återanvändning. Många av Vida Packagins produkter är återanvändbara och har en livslängd på upp till 10 år.
  • Produkterna kan återvinnas till nya produkter, så som pallblock, spånskivor, möbler och bioenergi.
  • Inga miljöskatter. En annan stor fördel med ansvarsfullt anskaffat virke är att det är ett förnybart material som minskar utsläppen av växthusgaser och använder mindre energi vid produktion och bearbetning. Plus, företag som väljer Vidas produkter har sinnesro att veta att det inte finns miljöskatter likt i plastindustrin. I jämförelse med de flesta andra material, så binder trä CO2 istället för att öka utsläppen.