Detta gör du när du hittat barkborreträd

Detta gör du när du hittat barkborreträd

Maj månad var varm och barkborren hade börjat svärma i stora delar av södra Sverige redan i mitten av maj. Det är därför hög tid för dig att inspektera din skog. Svärmningen pågår under några veckor och det är lämpligt att leta efter angripna träd flera gånger. Det är lätt att missa något och det kan bli nya träd som angrips i närheten av de första.

Angrepp av granbarkborre kan identifieras under hela året, men det är särskilt viktigt att hålla utkik efter färska skador från maj till augusti. Platser att leta på är hyggeskanter, runt platser där du har haft angrepp tidigare samt färska vindfällen och toppbrott. Det du ska leta efter är brunt borrmjöl på nedre delen av stambasen. Tänk på att märka ut träd med angrepp.

Vad kan/ska du som skogsägare göra när du hittat angripna träd?
Sök och plock kallas en metod för bekämpning. Det innebär att angripna träd avverkas, körs ut och transporteras bort från skogen inom cirka åtta veckor. Eftersom det kan vara svårt att se alla angripna träd är det lämpligt att ta några buffertträd. Dock skapas då en nyupptagen kant som är begärlig för nya angrepp.

Tänk på att om du behöver ta många färska träd för att komma åt ett mindre angrepp kan det leda till ökade skador då nya träd kan stressas. Därför kan det vara lämpligt att fälla och randbarka enstaka träd. Det ska ske inom cirka fyra veckor så att stammen hinner torka ut innan barkborrarna är redo. Sker det senare kan en mer komplett barkning behövas. Passa även på att avverkningsanmäla skadade bestånd så att du kan avverka större områden om angreppen fortsätter under sensommaren.

Om skadorna ser omfattande ut behöver du kontakta din inköpare för att diskutera åtgärder. Det är viktigt att du kontaktar din inköpare innan ni påbörjar en avverkning då apteringskraven kan vara speciella vid skadad skog och så att virket inte riskerar att bli liggandes i onödan. Tidigt på säsongen så duger ofta nyangripet virke som timmer medan ju längre sommaren går så blir kvalitén sämre. Blånad kan komma mycket snabbt beroende på luftfuktighet och värme. Mindre partier är lämpligt att ta till ved eller lämna i skogen efter barkning.

Du kan gynna barkborrens naturliga fiender genom att spara redan döda granar som har tappat över hälften av barken (angrepp från i fjol). De utgör ingen fara utan hyser rovinsekter som är naturliga fiender till barkborrarna. Myrbaggar, styltflugor och hackspettar är viktiga i kampen mot barkborrarna. Dessa rovdjur har ökat under senaste året och kan påverka skadenivån under sommaren. Ett annat sätt är att lämna meterhöga så kallade myrbaggestubbar.

– Städa inte för mycket. Döda granar som flertalet granbarkborrar lämnat, och som inte lönar sig ekonomiskt att ta ner, kan hellre stå kvar och bli boplats åt de naturliga fienderna. De flesta av dessa fiender övervintrar som larver i barken, och klarar sig oftast inte om träden avverkas, säger Gunnar Isacsson, barkborreexpert på Skogsstyrelsen.

 

Vad bör du som skogsägare göra i sommar?
Följ med i utvecklingen, blir det flera svärmningar? Planera för att avverka angripen skog.

 

Vad bör skogsägaren göra i höst?
Avverka restbestånd som har blivit kvar efter vårens och sommarens avverkningar. Om sensommaren har varit varm kan även nya angrepp uppkommit vilket bör ses över.

 

Kontakta din lokala inköpare >>