Ask – världsträdet Yggdrasil

Ask – världsträdet Yggdrasil

Asken är ett ädellövträd som växer naturligt upp till södra Värmland. Asken kan bli upp emot 30 meter hög och har en rundad krona med båglikt uppåtriktade grenar. Asken är parbladig, det vill säga att bladen och skotten alltid sitter i par, på motsatta sidor om skottet.

Asken kan användas på många sätt. Hårdheten och segheten gör att det är det bäst lämpade träslaget för trädgårds- och sportredskap som utsätts för stora påfrestningar. Bandyklubbor, racketar, gymnastikredskap, bågar, spjut, skidor och kälkar är exempel på vanliga användningsområden.

Asken har en stark ställning i den nordiska folktron då världsträdet Yggdrasil, som omslöt både gudarnas och människornas boningar, var en ask.

Fun fact:

Asken kallas ibland Kungsträdet, då den kommer sist till sommarens fest. Vuxna askar brukar ha den senaste lövsprickningen bland de svenska lövträden.