Köp- och leveransvillkor

Köpvillkor

Minsta leveransmängd för pellets är:
3 ton bulk
3 st pallar

Minsta leveransmängd för stallströ och lantbruksströ är:
5 st pallar

Förpackning
Vida Energi packar bränslepelletsen i plastsäckar med 16 kg i varje och på varje pall är det 832 kg (52 säckar).
Ströpellets packas i plastsäckar med 16 kg i varje och på varje pall är det 832 kg (52 säckar).
Stallströ packas i plastsäckar med 25 kg i varje och staplas på B-pall med 21 balar/pall.
Lantbruksströ packas i plastsäckar med 26 kg i varje och staplas på B-pall med 18 balar/pall.

Förvaring av pellets och ströprodukter:
Pellet ska förvaras torrt då produkten har en hög uppsugningsförmåga av fukt från omgivningen. Fuktig miljö kan orsaka sönderfall av produkten.
Pellets i säck och ströprodukter kan lagras utomhus om den är skyddad från fukt och kondens och i obruten förpackning.

Leverans till särskilda områden:
Vid leverans där det tillkommer extrakostnader ex. trängselavgifter eller färjeavgifter debiteras kunden dessa avgifter.

Ej mottagen order:
Debiteras den faktiska kostnaden för transport och hantering.

Leveransomläggning:
Om kunden, när leveransen aviseras, väljer att avstå leverans den planerade dagen gäller att ny leverans sker inom 10 arbetsdagar. Debitering tillkommer med 350:-/tillfälle ex moms.

Kostnader som tillkommer vid beställning av stallströ och lantbruksströ:
Kostnader som tillkommer efter orderläggning är kostnad för B-pall, vi debiterar 56 kr/st ex. moms. Lämnar Ni B-pall i retur vid leverans kreditera vi 48 kr/st ex. moms. Gäller endast stallströ och lantbruksströ.

Betalsätt:
Faktura
En faktura kommer hem till dig efter leverans. Fakturan ska betalas inom 15 dagar från fakturadatum. Det tillkommer inte någon fakturaavgift.
Vida Energi AB förbehåller sig rätten att kreditpröva alla nya kunder.

Delbetalning
Med Ecsterkortet delar du snabbt och lätt upp dina utgifter. För att underlätta dina köp framöver får du ett Ecsterkort av Ecster AB. Kortet har ingen årsavgift och genom kopplingen till Ecster kan du använda ditt Ecsterkort i hela världen.
Fördelar med Ecster:
0 kr i årsavgift
0 % ränta- köp nu betala nästa månad
0 % ränta- delbetala dina köp i tusentals butiker
0 % ränta- delbetala dina köp hemma
Fungerar i hela världen
Förmåner med Ecster
Bonuspoäng på alla dina köp
Köp en resa så ingår reseförsäkring och avbeställningsskydd
Specialpris hos Europcar
Gå på bio med en kompis för bonuspoängen

Kostnader med Ecster:
Uppläggningsavgift på 250 kr vid delbetalning i 4 mån eller 6 mån.
Uppläggningsavgift på 275 kr vid delbetalning i 12 mån.
Faktureringsavgift på 25 kr varje gång en faktura skickas ut.
Observera att första månaden är administrativ vid delbetalningar. Vilket innebär att om du väljer ex. 4 månader så är det 3st betalningar.
Läs mer på www.ecster.se om alla fördelar med Ecsterkortet.
Observera att vid val av delbetalning kan leveranstiden bli fördröjd.


Leveransvillkor

Leveranstid:
Normal leveranstid är inom 10 arbetsdagar. Leverans sker mellan kl. 06.00-22.00.

Avisering:
Vi aviserar dagen innan leverans via telefon eller sms.

Bulkleverans:
Förrådet/silon ska vara klart för leverans från beställningsdagen. För en dammfri miljö i anslutning till förrådet/silon måste detta vara absolut tätt. Hela förrådet/silon inkl rörledningar måste vara helt fria från plaster som kan orsaka explosioner på grund av statisk elektricitet. Förrådet ska regelbundet rengöras från eventuella anrikningar av finfraktion. Manlucka och titthål ska vara monterade så att man lätt kan komma in i förrådet för att kontrollera fyllnadsnivån och kvaliteten. Om kunden har fler mottagningsrör ska dessa vara märka med silonummer.
Max slangländ är 25 m. Vida Energi accepterar inte några reklamationer på finfraktion då leveransen har skett med slangländ över 15 m.

Framkomlighet:
Framkomligheten ska vara god, eftersom distributionen utförs av stora tunga fordon. Kunden svarar för att tillfarten till leveransplatsen har en vägbredd på minimum 3,5 m med frihöjd 4,5 m (fritt från grenar) samt har bärighet för tung lastbil. Vintertid ska tillfarten vara snöröjd och sandad. Risk för snöras ska undanröjas för att ge chauffören en säker arbetssituation.

Önskemål om placering av pall:
Leveransplatsen ska vara markerad och klar för leverans från beställningsdagen. Vida Energi har som mål att alltid försöka tillgodose kundens önskemål och leveransplats. Våra chaufförer gör bedömningen. Anser chauffören att önskemålet inte går att utföra lossas pallen på bästa sätt utifrån de förutsättningar som gäller.

Reklamation:
Om mottagaren/kunden vill åberopa fel skall leverantören underrättas inom skälig tid – normalt 14 dagar – efter det att mottagaren/kunden märkt eller borde ha märkt felet. Försummas detta och det kan antas att försummelsen varit leverantören till nackdel, begränsas leverantörens ansvar i motsvarande grad. Om varans kvalitet är ifrågasatt skall mottagaren/kunden ge leverantören möjlighet att ta prover på varan. Reklamation avseende förbrukad vara godtas ej. Om mottagaren/kunden inte uppfyller fastställda villkor för leverans kan mottagaren/kunden inte föra gällande fel på varan. Leverantören skall då också äga rätt att vägra leverans.

Ångerrätt/Avbeställning:
Vida Energi AB tillämpar Konsumentköplagen (SFS1990:932) och Distansavtalslagen gentemot konsumenter. Mottagaren/kunden har vid distansköp (t.ex. e-post, telefon, fax, webbshop) rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att varan tagits emot. Vid åberopande av ångerrätten står mottagaren/kunden för returfrakten och varan skall returneras i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten kan utövas gentemot Vida Energi AB. Innan retur sker skall kundtjänst kontaktas på telefon 0393-21650.

Övrigt:

Vida Energi levererar med truck.
Vi förhåller oss till Pellets Förbundets allmänna bestämmelser för försäljning av pellets till konsument se: http://pelletsforbundet.se/

Företagsuppgifter:
Vida Energi AB
Orgnr: 556288-4790
Sågverksvägen
560 13 Hok
vida.energi@vida.se
Telefon 0393-216 50