Slipare

Slipare

Vida Bruza AB | Hjältevad

Framför allt värdesätter vi att du är noggrann och intresserad av att utvecklas i din yrkesroll. Vi kommer ge dig en grundlig utbildning inom yrket.

På vårt sliperi i Hjältevad slipar vi verktyg och bandsågsblad åt våra sågverk i koncernen samt till en del externa kunder.

Vi erbjuder dig ett fritt arbete i ett team där kvalité och yrkesskicklighet är viktiga ledstjärnor.

Ta chansen!

Skicka din ansökan senast den 5 april till camilla.milton@vida.se. Ev. frågor besvaras av Tommy Blomander som du når på 0381-267 52.