Vida investerar för en halv miljard kronor

Vida investerar för en halv miljard kronor

Den fantastiska sågverkskonjunkturen vi är inne i gör att Vidas investeringsvilja är väldigt stor. Det är oerhört positivt och innebär att vi kommer att vara konkurrenskraftiga även den dag då konjunkturen vänder.

Vi har under den närmaste tiden beslutat om investeringar på en halv miljard kronor vilket är betydligt mer än normalt, men som alltid finns det utmaningar. Framför allt ser vi leveranstider som vi inte har varit i närheten av tidigare. Mycket av det vi köper nu är klart för leverans 2023. Även priset på allt vi köper har stigit markant på grund av framför allt högre priser på stål, plast, elektronik och byggmaterial.
 
Oavsett vilken konjunktur som råder sågar Vidas sågverk alltid 100% av sin kapacitet. Vi har miljötillstånd att förhålla oss till vilket gör att i en konjunktur som denna har vi inte möjlighet att växla upp och såga mer. Och inte heller sänker vi produktionen i en lågkonjunktur. Därför behöver vi alltid en jämn ström av råmaterial till våra industrier.