Sveriges största sågverkskoncern fortsätter att växa!

Sveriges största sågverkskoncern fortsätter att växa!

Vida är Sveriges största sågverkskoncern och har stora ambitioner för framtiden. Bolaget är nu nära att färdigställa ett par större strategiska investeringar vilket kommer att leda till väsentligt större produktionsvolymer.

”Vida har alltid haft som ambition att växa, det ligger i vårt DNA. De senaste åren har präglats av en god konjunktur för skogsindustrin vilket har möjliggjort att vi kunnat öka upp vår investeringstakt. Vi är nu i slutskedet på ett par större investeringar vilket gör att vi kommer kunna öka vår produktion. Vi kommer också kunna säkerställa långsiktiga och säkra arbetstillfälligheter på landsbygden”, säger Måns Johansson, koncernchef Vida.

Borgstena

Borgstena är koncernens andra största sågverk och ligger i Borås kommun. På detta sågverk har koncernen färdigställt ett större investeringsprogram vilket möjliggör en produktionsökning från 300 000m3 till 420 000m3/år. Det innebär att företaget behöver rekrytera runt 20 medarbetare den närmaste framtiden.

Alvesta

Sågverket i Alvesta är det andra bolaget som koncernen förvärvade, detta skedde 1977. Efter sommaren kommer Alvesta tack vare en större investering i sågen öka sin produktion med ca 50 000m3 till 275 000m3/år.

Vislanda

Det är i Vislanda som Vida har sitt ursprung, och är koncernens första sågverk. Sågverket har genom ett par effektiviseringsinvesteringar den senaste tiden ökat sin kapacitet med 10%, till 330 000m3 årligen.

”Den totala kapaciteten på Vidas sågverk kommer under 2023 överstiga 2,8 miljoner m3. Vi har över tid en hög efterfrågan på sågade trävaror från våra kunder runt om i världen och för att tillgodose deras behov behöver vi växa tillsammans med dem. Vi har alltid prioriterat våra kunder och haft ett stort marknadsfokus, det tror vi är en av våra framgångsfaktorer. Det har också varit fördelaktigt för våra leverantörer som då fått rätt betalt för sin råvara då vi haft avsättning av deras timmer där det för tillfället efterfrågats som mest. Vida har säljkontor på 6 platser runt om i världen vilket gör att vi är nära våra kunder och kan tillgodose deras behov”, avslutar Måns Johansson.