Lind – ett heligt träd

Lind – ett heligt träd

I södra och mellersta Sverige finner vi trädet Lind, som är ett ädellövträd med en vid och rundad krona. Trädet kan bli upp till 20 meter högt. Lindens löv är hjärtformade med kal ovansida och rostfärgade hårtofsar på undersidan.

Linden är ett av de få trädslag som pollineras med hjälp av insekter. Trädet blommar sist av våra lövträd och står i blom i cirka två veckor. Dess blommor är grönvita och sitter upp till tio tillsammans i knippen på ett långt skaft med ett stödblad på mitten. Detta blad fungerar som ett segel vid fröspridningen.

Idag är linden vanligt förekommande i parker och trädgårdar.

Fun fact:

Före kristendomens inträde var linden ett heligt träd. Inom folkmedicinen används lindblommor främst som “örtte” vid förkylningar. Förutom en ökad svettning tycks lindblomste också öka kroppens allmänna infektionsförsvar. Förr samlades man till lek och dans under linden, men det var också allvarets träd där det ibland hölls ting.