Att tänka på vid stormskadad skog

Att tänka på vid stormskadad skog

Att arbeta i stormfälld skog är bland det farligaste arbete du kan utföra i skogen. Det kräver att du har rätt utbildning och goda färdigheter. Att låta någon med maskin och rätt kunskap och erfarenhet göra arbetet är det säkraste sättet att hantera situationen. Skulle ditt skogsbestånd drabbas av stormskador så ska du veta att kunskapen finns hos Vida. Vi är en bra samtalspartner med stor erfarenhet av hantering av stormfälld skog och vi har resurserna för att sätta in rätt åtgärder.

 

Efter en storm är det viktigt att skaffa sig en bild av skadeläget. Vad ska jag tänka på när jag ger mig ut och inspekterar skadorna?

– Skaffa dig en bild av skadornas omfattning så snart som möjligt. När du ger dig ut för att inventera skadeläget efter en storm är det bra att ha med sin skogsbruksplan som ett hjälpmedel. Det är bra om du kan anteckna ungefärliga volymer, markera på kartan vart vindfällen finns och på ett ungefär bedöma trädslagsfördelning. Ju bättre underlag du har, desto lättare blir det att planera och utföra arbetet på ett bra sätt, säger Mathias Joelsson, inköpare på Vida.

– Att vistas i en skog som nyligen drabbats av storm är farligt. Gå inte under träd som lutar eller hänger i andra träd, tillägger Johan Svensson, inköpare på Vida.

Vart brukar man vanligtvis hitta vindfälld skog?

– Leta efter stormfälld skog i kanterna på hyggen, framför allt på nyupptagna hyggen. Där står den nya kanten instabilt eftersom den inte är van vid blåst. Det tar cirka två till tre växtsäsonger innan en hyggeskant har stabiliserat sig. Det är viktigt att redan i planeringsstadiet inför en slutavverkning tänka på att försöka undvika att ta upp nya kanter mot väst eller sydväst, där stormarna ofta kommer ifrån, säger Mathias Joelsson.

– Frö- och skärmställningar är också instabila, av samma orsak som ovan, men här saknar träden helt stöd från sina “kompisar”.

Leta också i nygallrade områden där skogen är aningen högre. Även här har stödet från träden runt omkring minskat och det tar tid innan rotsystemet har anpassat sig till den nya situationen.

Vid otjälad mark är risken för stormskador stor. Fuktiga och blöta partier är mer känsliga för stormskador och där rycks ofta hela roten upp, till skillnad från moränmarker där det inte är ovanligt att träden bryts av vid storm, säger Johan Svensson.

Vad är viktigt att tänka på om min skog drabbats av storm?

– Har du drabbats av storm så är det viktigt att kontakta din lokala Vida-inköpare för att gå igenom lägesbilden och diskutera om du avser att utföra arbetet själv, eller om du vill boka in maskiner för att få hjälp med arbetet. Oavsett om du gör jobbet själv eller tar hjälp från Vida så är det viktigt att du upprättar ett virkeskontrakt innan arbetet påbörjas, poängterar Mathias Joelsson.

Vad är viktigt att tänka på om jag själv avser att uppbearbeta den vindfällda skogen?

– Vida avråder starkt från det om du inte har stor erfarenhet av skogsarbete. Hantering av vindfälld skog är förknippat med många faror. Att låta någon med maskin och rätt kunskap och erfarenhet göra arbetet är det säkraste sättet att hantera situationen.

Att arbeta med stormfälld skog är riskfyllt och det kräver erfarenhet och god kunskap. De som använder motorsåg yrkesmässigt måste ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov med godkänt resultat för att få arbeta med stormskadad skog. För att kapa vindfällen behövs den svåraste nivån på utbildning, då det ofta handlar om besvärliga träd- och vindfällen. Lagen gäller inte självverksam så länge du utför arbete på din egen fastighet men du får alltså inte hjälpa grannen utan rätt nivå på din utbildning, säger Johan Svensson.

– Men om du ska utföra arbetet själv så är det viktigt att du läst på om apteringen av de olika sortimenten innan du påbörjar upparbetningen för att maximera värdet av råvaran. När du väl är färdig med upparbetningen av din vindfällda skog så kontaktar du din Vida-inköpare och anmäler volymen av de sortiment du har att leverera, samt var virket ligger. Anmäl virket så snart arbetet är klart för att säkra upphämtning innan sommaren. Planera för att på ett säkert och snabbt sätt få ut virket ur skogen, tillägger Mathias Joelsson.

Virket måste ut ur skogen

Till sommaren börjar skadeinsekterna, framför allt granbarkborre, att föröka sig. Svärmningen kommer i gång efter några dagar med en utetemperatur över + 18 grader. Det är mycket viktigt att färskt stormskadat virke kommer ut från skogen innan dess, annars kan stora virkesvärden bli förstörda.

Även enstaka nerfallna granar kan bli yngelplatser för granbarkborren. Många barkborrar övervintrar i barken och om avverkning görs i tid följer granbarkborrarna med virket till industrin där de dödas i hanteringen.