Intervju med Robert Klitsch

Vida Alvesta AB:s vd har varit branschen trogen hela sitt yrkesliv och steg för steg jobbat sig framåt. Robert Klitsch hann dock med både studier och arbete på andra träföretag innan en annons om tjänsten som produktionsplanerare på Vidas sågverk i Vislanda dök upp och fångade hans intresse.

– Direkt efter lumpen började jag på sågverket hemma i Ramkvilla och efter tre år kände jag mig nyfiken på att lära mig mer, berättar Robert.

Han valde att studera till Skog- och träingenjör på Linnéuniversitetet och fick därefter en trainee-tjänst i Jönköping och efter det jobb som produktionsplanerare och säljare på samma företag.

– Redan under studietiden i Växjö fick jag höra mycket positivt om Vida och gillade företaget redan då, fortsätter Robert.

Det innebar att han sökte direkt när han fick syn på annonsen om en ledig tjänst som produktionsplanerare i Vislanda. Han fick jobbet och avancerade så småningom till produktionschef på sågen. Där var han i nästan fyra år innan han erbjöds tjänsten som vd på Vida Alvesta AB, som har 68 anställda.

– Det är ett jobb med mycket ansvar, men jag behövde inte fundera så länge innan jag svarade ”ja”. Det är ju detta jag har strävat efter, konstaterar Robert.

Att Vidas värdeord: engagemang, enkelhet och drivkraft efterlevs i vardagen tror Robert är en stor anledning till att personalen trivs så bra. Och att de gör det upplever han har spridit sig till kunder och leverantörer.

– Jag har många gånger fått kommentaren när jag pratat med folk utifrån att man har hört talas om den goda andan på Vida.

Han tror också att den tydlighet om hur företaget går och vilka mål som finns leder till att alla vet vad som förväntas av dem och bidrar till allas vilja att producera.

– Att personalen mår bra är det viktigaste. Känner man uppskattning, så ger man uppskattning. Då ger det ena det andra och företaget blir framgångsrikt, säger Robert.