Boka ett möte med Vida Packaging

Boka ett möte med Vida Packaging

På Vida Packaging har vi utifrån det rådande Corona-läget fortsatt att jobba och träffa kunder samtidigt som vi vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder.

Vi fortsätter på samma sätt i höst och kommer gärna ut och träffar nya och befintliga kunder. Känner man att det i dagsläget inte är lämpligt att ses fysiskt finns det möjlighet att boka ett Skype-möte med en emballagespecialist.