Certifieringar

Det är en självklarhet att vi brukar våra skogar uthålligt.

För att möjliggöra en långsiktigt god avsättning av de svenska skogsprodukterna så har skogsägaren en nyckelroll genom att certifiera sin fastighet. Genom att certifiera råvaran har vi ett viktigt miljöargument för våra kunder ute i världen. Därför arbetar Vida hela tiden med att öka andelen certifierat timmer enligt FSC® och PEFC. Men miljökraven i produktionen och miljömärkningen av virket är inte längre bara ett starkt säljargument.

– På flera av våra marknader, bland annat England, har PEFC varit ett grundkrav i flera år. Den privata byggvarukonsumenten i England letar efter miljömärket när man köper trävaror i bygghandeln och det är i stort sett ett uttalat krav på samtliga våra marknader, säger Vidas försäljningschef trävaror, Måns Johansson.

En majoritet av Vidas trävaror går på export till bland annat Europa, USA och Japan. Investeringar görs mer eller mindre löpande för att möta marknadernas krav. Specialanpassade produkter produceras för både kund och marknad. Dessa paketeras och märks bl a med respektive certifiering redan på sågverket.

Certifiering

Vida är certifierade genom FSC® och PEFC. Det innebär att vi bedriver ett ansvarsfullt arbete i skogen och endast köper råvara som kommer från ett hållbart skogsbruk. Vida agerar ombud och erbjuder skogsägare att certifiera sig via Prosilva Skogscertifiering AB enligt både PEFC och FSC. Både Vida och de certifierade skogsägarna revideras av interna och externa revisorer.