Vida utsett till 7e bästa karriärföretag av Young proffesionals

Vida utsett till 7e bästa karriärföretag av Young proffesionals

Vida har blivit utsedda till 7e bästa karriärföretag av Young proffesionals i kategorin högskoleingenjör. Omröstningen har skett genom att 1000 unga akademiker från tekniska utbildningar som är i början av sina karriärer fått ranka över 150 bolag i hur attraktiva de tycker att de är och Vida kom alltså topp 10.

För att komma ifråga som Karriärföretag ska man ha minst 250 anställda och/eller en omsättning över 250 MSEK. Det ska också finnas en personalchef i organisationen som bedriver ett löpande rekryteringsarbete.

– Vi är oerhört stolta att vi lyckats knipa en plats bland de 10 mest attraktiva företagen i vår kategori. Det visar att vårt fokuserade och långsiktiga arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare ger resultat, säger Camilla Milton, personalchef Vida.