Kundanpassade produkter

Kundanpassade produkter

Vårt motto – att göra det enkelt för våra kunder

Vida har hög kompetens och lång erfarenhet av kundanpassade produkter för världens olika marknader. Vår verksamhet är flexibel och vi har kapaciteten att anpassa produkter utifrån specifika krav från olika marknader. En stor del av produktionen sågas och vidareförädlas efter önskemål från våra kunder.

Produktutveckling nära kunden

Våra kunder växer och rationaliseringskraven ökar. Förädling och specialisering är därför en naturlig del av vår vardag. Att skapa kundnära och innovativa lösningar är vår strategi för att kunna växa med våra kunder och ständigt kunna erbjuda attraktiva produkter med en hög effektivitet i såväl produktion som distribution.

Produktutveckling på Vida sker alltid i nära samarbete med våra kunder och marknader. Med hög teknisk kompetens, moderna anläggningar med hög vidareförädling och ett stort engagemang kan vi erbjuda våra kunder ett kontinuerligt utvecklingsarbete som ger resultat.

Kontakta oss

På Vida vill vi göra det enkelt för våra kunder. Kontakta oss för att diskutera era specifika behov.

Vida Wood AB

Box 100 / Lyckegårdsvägen 3
342 21, Alvesta, Sweden
+46 472-439 00
Vida Wood

Karl-Johan Löwenadler

VD Vida Wood AB
0472-439 24
070-670 51 13
Stäng
Vida Wood Sales