Environment and sustainability

Vida has a negative environmental footprint. Which is positive.

Vida och miljön

Ett hållbart skogsbruk är en viktig pusselbit för ett bättre klimat. På Vida tar vi ansvar för skogen, miljön och människorna där vi verkar.

Read more

Vida gör skillnad

På Vida tar vi socialt ansvar. Vi vill vara en god affärspartner, attraktiv arbetsgivare och engagerad aktör i samhället.

Read more