Prosilva tar över hanteringen av certifierade skogsägare

Prosilva tar över hanteringen av certifierade skogsägare

I samband med att en ny FSC-standard träder i kraft i april i år har Vida valt att låta Prosilva Skogscertifiering AB ta över ansvaret för de skogsägare som certifierats av Vida.

I Sverige har vi två certifieringssystem för skogsägare, PEFC och FSC. I början av 2000-talet ökade intresset från Vidas kunder att köpa certifierade produkter. För att få fram certifierad råvara startade Vida 2013 ett eget certifieringsparaply där Vida under flera år har erbjudit skogsägare att certifiera sig. Det innebär att Vida har ansvarat för att sköta administration, utföra internrevisioner och tillhandahålla material om FSC och PEFC till skogsägarna. Alla certifierade skogsägare ska uppfylla FSC:s och PEFC:s standardkrav oavsett vilken organisation som utfärdat certifikaten. Eftersom det är samma villkor som gäller finns det stora arbetsmässiga fördelar med att samla många certifierade skogsägare under samma paraply.

Vida har under en tid funderat på vad som är långsiktigt bäst för skogsägarna och i samband med att en ny FSC-standard träder i kraft i april i år har Vida valt att låta Prosilva Skogscertifiering AB ta över ansvaret för de skogsägare som certifieras av Vida. Prosilva ägs av flertalet sågverk och skogsföretag och arbetar endast med certifiering av skogsägare och entreprenörer. Inköparna på Vida kommer även fortsättningsvis utföra certifieringen men då som ombud för Prosilva. Mer information om den nya FSC-standarden kommer under året.

Vi tror att det är bra att ansvaret för skogsägarens certifiering sköts av en oberoende och fristående organisation för högsta trovärdighet. Några av fördelarna för er som skogsägare blir att:

  • Antalet revisoner slås ut på en större grupp.
  • Prosilva är experter på certifiering och går att rådfråga vid behov.
  • Det blir tydligare att det är ni som skogsägare som är ansvariga för hur skogsbruket bedrivs.

Mer information går att hitta på skogscertifiering.se