Torkning


Virket staplas med strö (träribbor) lagda mellan varje lager för att få genomluftning. Virkespaketen körs med truck in i virkestorkarna där fläktar blåser 80-gradig varmluft runt dem i 2-3 dygn. Den relativa fuktigheten sjunker då från 100 % till 18 %. VIDA Urshults värmeverk står för uppvärmningen och luften värmeväxlas med hög verkningsgrad.

 


För Konstruktion

Konstruktionsvirke, takstolsvirke, takstolar

För Bygghandel

Återförsäljare till bygghandel

För Emballageindustri

ohyvlad, hyvlad fur och gran till emballageindustri

För Trä- & möbelindustri

Komponenter till möbelindustri