Intagning, mätning och sortering


Mätning och kvalitetsklassning ligger till grund för pris och betalning till skogsägarna.

Stockarna kontrolleras, mäts och kvalitetsklassas av en virkesmätare från det oberoende mätningsföretaget VMF Syd. Det kommer dagligen 30-35 lastbilar med 4.9 m grantimmer, vilket motsvarar 1 500 m3fub/dag.

 


För Konstruktion

Konstruktionsvirke, takstolsvirke, takstolar

För Bygghandel

Återförsäljare till bygghandel

För Emballageindustri

ohyvlad, hyvlad fur och gran till emballageindustri

För Trä- & möbelindustri

Komponenter till möbelindustri