VIDAs sågverk i Urshult

Urshult Gran


Önskvärda längder till VIDA Urshult:
OBS! Tänk på att alltid lägga till 3-5 cm på angivna längder vid kapning.

GRAN

Diameter:        Längd:     Prioritet:     
+18 cm   368 cm   Stödlängd*   OBS! Ska läggas i egen välta.
 +16 cm   488 cm   Bra val   OBS! Ska läggas i egen välta.

 
* Stödlängd - kapas enbart om andra önskvärda mått ej kan uppnås. Stödlängden ska anmälas mot Vislanda sågverk.

VIDA Urshult AB >>


Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA