VIDAs sågverk


I koncernen finns 9 sågverk som är tekniskt avancerade och modernt utrustade. VIDA sågar drygt 2,4 miljoner m3 fub timmer varje år för förädling vid sågverken i Alvesta, Borgstena, Hjältevad, Hestra, Hästveda, Nössemark, Tranemo, Urshult och Vislanda.

Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skogsskötsel & Rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Trävaror

Förädlade trävaror från VIDA

Takstolar

Takstolar, konstruktionsvirke till takstolar från VIDA

Pallkragar, lastpallar, kabeltrummor

Träemballage, pallar, pallkragar, kabeltrummor VIDA

Pellets & strö

Beställ VIDA Stallströ, VIDA Lantbruksströ och VIDA Pellets

Hustillverkning

Hustillverkning byggelement Villa VIDA

Biobränsle

Biobränsle, GROT VIDA Energi