Konstruktionsvirke, hållfasthetsorterat virke & takstolar från VIDA

Konstruktionsvirke, hållfasthetsorterat virke & takstolar


VIDA levererar konstruktionsvirke och hållfasthetssorterat virke/takstolsvirke av fur och gran (45 mm). Många av våra kunder är hustillverkare och takstolsfabriker runt om i världen.

Konstruktionsvirke/Hållfasthetssorterat virke av fur och gran

Inriktningen för samtliga av VIDAs sågverk är mot konstruktionsvirke. Det sker en stor grad av vidareförädling på samtliga sågverk genom hyvling, exaktkapning, hållfasthetssortering, fingerskarvning och impregnering. Produkter såsom CLS, TR-26 (hållfasthetssorterat takstolsvirke) tillsammans med olika typer av reglar tillhör huvudsortimentet. Dessa varor säljs över hela världen där de största marknader för VIDA är England, Sverige, Danmark, USA och Japan. Sidobräderna förädlas huvudsakligen till råspont och läkt för den europeiska och svenska marknaden.

undefined

Takstolar

Virket till varannan takstol i Storbritannien kommer från VIDA. I Borgstena tillverkar vi konstruktionsvirke till takstolsfabriker på flera marknader, men även konstruktionsvirke för egen design och tillverkning av färdiga takstolar, skräddarsydda för byggmarknaden i södra Sverige. Takstolarna är CE-märkta och godkända av SP (Sveriges Forskning och Provningsinstitut).

Laserprojektorer vid takstolstillverkning

Vi tillverkar takstolar på traditionellt vis där virkesdelarna pressas samman under högt tryck med spikplåtar. Varje takstol är unik, därför måste en ny inställning ske varje gång en ny typ påbörjas. 2007 införskaffades laserprojektorer, se bild ovan. Det är ett utmärkt hjälpmedel för att säkerställa måttnoggrannhet när man ställer in och bygger takstolar.

Kvalitetsmärkning

Vår tillverkningskontroll är certifierad av SP (Sveriges Provnings & Forskningsinstitut)

CE Logo Borgstena Takstolar CE-märket får sättas på produkter som uppfyller kraven enligt ett eller flera EU-direktiv. Med märkningen intygar tillverkaren att produkten uppfyller grundläggande säkerhets- och hälsokrav.
[Källa: www.sp.se]
   
 
Umarkning
Ü-märkningen är ett märke som visar att byggprodukten är godkänd för den tyska marknaden.
[Källa: www.sp.se]

 

undefined

 


För Bygghandel

Återförsäljare till bygghandel

För Emballageindustri

ohyvlad, hyvlad fur och gran till emballageindustri

För Trä- & möbelindustri

Komponenter till möbelindustri