Produktutveckling VIDA vidareförädling och specialisering sågade trävaror

Produktutveckling


Våra kunder växer och rationaliseringskraven ökar. Förädling och specialisering har därför sedan länge varit en naturlig del av vår vardag. Att skapa kundnära och innovativa lösningar är vår strategi för att kunna växa med våra kunder och ständigt kunna erbjuda attraktiva produkter med en hög effektivitet i produktion och distribution. 

Produktutveckling på VIDA sker alltid i nära samarbete med våra kunder och marknader. Med hög teknisk kompetens, med moderna anläggningar med hög vidareförädling och med ett stort engagemang kan vi erbjuda våra kunder ett kontinuerligt utvecklingsarbete som ger resultat.


För Konstruktion

Konstruktionsvirke, takstolsvirke, takstolar

För Bygghandel

Återförsäljare till bygghandel

För Emballageindustri

ohyvlad, hyvlad fur och gran till emballageindustri

För Trä- & möbelindustri

Komponenter till möbelindustri