Nyanställd VD till VIDA Vislanda AB


Karl Lindow har anställts som VD för VIDA Vislanda AB. Karl kommer närmast från en tjänst som sågverkschef för Södra Timbers Sågverk i Värö.

Karl Lindow har anställts som VD för VIDA Vislanda AB. Karl kommer närmast från en tjänst som sågverkschef för Södra Timbers Sågverk i Värö, tidigare har han bl annat varit produktionschef och därefter platschef för Setras Sågverk i Hasselsfors.
Karl är 33 år och utbildad jägmästare och bosatt i Södra Ljunga utanför Ljungby. Han tillträder tjänsten i Vislanda den 6 augusti 2012.

Nuvarande VD Kjell Markusson kommer i samband med VD-bytet att arbeta koncernövergripande med bland annat tekniska förbättringar inom framförallt sågverken.


För Konstruktion

Konstruktionsvirke, takstolsvirke, takstolar

För Bygghandel

Återförsäljare till bygghandel

För Emballageindustri

ohyvlad, hyvlad fur och gran till emballageindustri

För Trä- & möbelindustri

Komponenter till möbelindustri