Rekordlast med VIDA virke från

Foto: Ulf Sandevärn

Rekordlast från Karlhamn till USA


Det norska fartyget Star Grand lastades igår färdigt med totalt 28 000 m3 virke (varav drygt 24 000 m3 från VIDA). Destination Wilmington, USA.

Rekordlastning VIDA Virke

Två svävande virkespaket á 32 fot dvs 9,75 meter ser ganska små ut i detta sammanhang.

 


För Konstruktion

Konstruktionsvirke, takstolsvirke, takstolar

För Bygghandel

Återförsäljare till bygghandel

För Emballageindustri

ohyvlad, hyvlad fur och gran till emballageindustri

För Trä- & möbelindustri

Komponenter till möbelindustri