55 000 m3 virke på lastfartyget Kosmos


Rekordlass på en och samma båt i Oskarshamn. En stor del av virket kommer från VIDA.

Lastfartyget Kosmos  i Oskarshamns hamn. Det lastades med totalt 55 000 m3 virke, vilket motsvarar ca 1 220 lastbilar. Det har aldrig lastats så många kubikmeter på en och samma båt i Oskarshamn. Destinationen är Alexandria i Egypten.


För Konstruktion

Konstruktionsvirke, takstolsvirke, takstolar

För Bygghandel

Återförsäljare till bygghandel

För Emballageindustri

ohyvlad, hyvlad fur och gran till emballageindustri

För Trä- & möbelindustri

Komponenter till möbelindustri