10 år på rälsen


Det är nu 10 år sedan VIDA loket började trafikera våra svenska järnvägar. VIDAs tåg transporterar både råvara in till våra sågverk och färdigvaror ut till hamnarna.

Fyra av VIDAs sågverk har spår in på sitt område: Alvesta, Hestra, Hjältevad och Vislanda. Från början transporterades det endast färdiga varor från våra sågverk till Halmstad med varor till USA och Storbritannien. Allt eftersom har dock behovet av transporter till andra hamnar samt transporter av råvara vuxit fram. Tåget har idag regelbunden trafik med färdigvaror till hamnarna i Karlshamn och Varberg samt råvara från Dalsland och Bohuslän till sågverken i Hestra och Alvesta.

Tågtrafiken från våra sågverk har för det mesta varit enkelriktat och det har varit svår att hitta returer för tåget hem från hamnarna. På senare år har vi dock lyckats lasta en del råvara på vagnarna när de står i hamnen, från närliggande avverkningar. Även viss import av sågtimmer via hamnarna har vi kunnat ta med oss tillbaka tillsågverken.

Saker vi minns…

En lokförare är aldrig gladare än när han är ute och trafikerar banan. Det hände dock en gång att lokföraren hade avverkat halva sträckan innan han blev uppringd och tillfrågad om han inte skulle dra med sig de där 30 vagnarna som fortfarande stod kvar på bangården.


För Konstruktion

Konstruktionsvirke, takstolsvirke, takstolar

För Bygghandel

Återförsäljare till bygghandel

För Emballageindustri

ohyvlad, hyvlad fur och gran till emballageindustri

För Trä- & möbelindustri

Komponenter till möbelindustri