Nära den bästa råvarumarknaden, nära världsmarknaden


VIDAs sågverk är alla strategiskt belägna ur logistisk synpunkt. På det sättet drar vi inte enbart fördel av en otroligt fin råvara i södra Sverige. Lokaliseringen minimerar även landtransporterna från avverkningsplats till sågverk. Från sågverk till moderna och bekvämt belägna utskeppningshamnar.

VIDA har ett väl utvecklat försäljnings- och logistiksystem. För att kunna ge god och snabb service har vi distributionslager nära våra kunder. Transport från våra sågverk till våra svenska hamnar sker med eget tåg för att öka effektiviteten och minska belastningen på miljön.

Från VIDAs sågverk ut i världen

Asien och Mellanöstern:

Distribution via containers, lastning vid våra sågverk.

Centraleuropa:

Distribution med trailers från våra sågverk.

Storbritannien, Nordafrika och USA:

Tåg, båt och distribution med lastbil till våra lager eller slutkund.

Sverige och Danmark:

Distribution med lastbil från lager på våra sågverk.


För Konstruktion

Konstruktionsvirke, takstolsvirke, takstolar

För Bygghandel

Återförsäljare till bygghandel

För Emballageindustri

ohyvlad, hyvlad fur och gran till emballageindustri

För Trä- & möbelindustri

Komponenter till möbelindustri