VIDA hjälper dig med sluttavverkning & skogsavverkning

Maximera virkesvärdet vid skogsavverkning


När din skog slutavverkas ska allt som du har investerat i din skog under många år ge resultat. Vi hjälper dig att ta ut rätt sortiment ur skogen så att virkesvärdet kan maximeras. Vid en avverkning frigörs kapital som skapar nya möjlighet för dig som skogsägare.

VIDA har 7 sågverk specialiserade i de områden där vi verkar. Det gör att vi kan utnyttja värdet av alla sortiment och ge dig som skogsägare hög lönsamhet. Största delen av virkesvärdet vid en slutavverkning finns i sågtimret. Därför är det viktigt att apteringen (uppdelningen av trädstammen i sortiment och längder) görs så att det sammanlagda värdet blir så högt som möjligt. De maskiner vi använder är mycket avancerade när det gäller effektivitet, arbetsmiljö och miljöhänsyn. Skogsavverkning är den åtgärd som påverkar skogslandskapet mest. Det är därför viktigt att man redan vid planeringen väger in naturhänsyn.

VIDA vill att du som skogsägare ska få så bra avkastning som möjligt på den växande skogen. För att hjälpa dig att fatta rätt beslut för din skog har vi, i samarbete med Carl-Johan Dunge på Skog & Lantbruk och Ulf Johansson vid Sverige Lantbruksuniversitet, tagit fram ett unikt analysverktyg - VERA.

Välkommen att kontakta din lokala inköpare på VIDA »

 


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt