VIDA hjälper dig att underhålla och anlägga skogsbilväg

Skogsbilväg - en investering för framtiden


Du investerar för framtiden men kan dra nytta av den redan idag. Med rätt underhåll gör skogsbilvägen stor nytta även för kommande generationer.

Det finns många goda skäl till att anlägga en skogsbilväg. Såväl ekonomiska som praktiska. En mer åtkomlig skog bidrar till att avverkningskostnaderna blir lägre och virkespriset högre då det kan hämtas i rätt tid för industrin. Det blir lättare att markbereda, röja, plantera och gallra. Något som även gynnar kommande generationer.

En bra skogsbilväg kan vara räddningen när det uppstår akuta situationer, som till exempel när en skog blir angripen av granbarkborre. Då är det ju bråttom att få ut den skadade skogen för att undvika spridning. Inte minst påverkas värdet på din skogsfastighet positivt av närheten till en fungerande skogsbilväg.

Du ska alltid samråda med Skogsstyrelsen innan du ska anlägga en ny väg avsedd för skogsbruk.

Visste du att du kan investera i en skogsbilväg med hjälp av en expansionsfond?
I Klöver över nr 10 står allt du behöver veta.


Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog