Avverka nu eller vänta? Brist på beslutsunderlag? Vi har analysverktyget!


VIDA vill att du som skogsägare ska få så bra avkastning som möjligt på den växande skogen. För att hjälpa dig att fatta rätt beslut för din skog har vi, i samarbete med Carl-Johan Dunge på Skog & Lantbruk och Ulf Johansson vid Sverige Lantbruksuniversitet, tagit fram ett unikt analysverktyg - VERA.

Med hjälp av VERA kan vi identifiera vilka risker och möjligheter som finns med just ditt skogsbestånd och utifrån det ge dig råd kring hur du värdesäkrar ditt skogsbruk.

Analysen ger dig svar på frågor som:

  • När ska man vänta med att avverka skog?
  • Medför det några risker?
  • Vad är alternativen och möjligheterna till ett lönsamt skogsbruk?
  • Vilken betydelse har virkespriset för lönsamheten?
  • Hur värdesäkrar du ditt skogsbruk?

Se exempel 95-årig granskog - G28 - 160 m3fub per hektar >>

Boka en kostnadsfri rådgivning med din lokala inköpare redan idag!

Vi kommer ut till dig för en personlig genomgång och du får självklart behålla analysen som vi tar fram för att fatta dina beslut i lugn och ro.

Din lokala inköpare hittar du här >>

Skog & Lantbruk  >>

SLU >>