VIDA köper GROT

Vi tar hand om din GROT


Bioenergi i skogen, eller GROT som vi också kallar det är en stor energireserv som historiskt sett har misshushållats med. För det mesta har man bara lämnat det på plats. Men tiderna ändras och med de stigande energipriserna så är marknaden mogen för ett större energiuttag från skogen.

Redan innan avverkningen planerar våra virkesinköpare upparbetningen av grotvolymer . Detta görs tillsammans med VIDA Energi som har personal tillgänglig för att aktivt kunna upparbeta grotvolymer på plats.

Just skogsflisen är en nogsam affär. Nya entreprenörsavtal och inte minst hanteringen är väldigt viktigt för att upprätthålla lönsamheten. Klipp- eller röjningsgallring av eftersatta skogsbestånd som inte kan bli till virkes- eller massaråvara är en ny operation i vår verksamhet. Detta flisas i samband med avverkning eller på terminal.

Vill du veta mer? Kontakta din lokala inköpare.

Till VIDA Energi >>


Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsbränsle & Biprodukter

Skogsbränsle och biprodukter sågverk VIDA