VIDA upprättar och uppdaterar din skogsbruksplan

Skogsbruksplan - ett bra beslutsunderlag för skogliga åtgärder


Skogsbruksplanen är ett betydelsefullt verktyg i planeringen av skogsskötseln på din fastighet utifrån vad du vill med ditt skogsbruk.

Den Gröna Skogsbruksplanen är ett verktyg i planeringen av skogsskötseln på din skogsfastighet. Den ger inte bara beslutsunderlag för åtgärder i din skog med avseende på ekonomisk avkastning. Åtgärderna i Skogsbruksplanen prioriterar virkesproduktionen samtidigt som den också tar hänsyn till bevarandet och skapandet av skyddsvärda marker.

En annan fördel är att planen är ett stort hjälpmedel vid värdering och överlåtelse av en fastighet. I din löpande planering och arbete med din skog kommer du också hatt ha stor nytta av den vid exempelvis kontakter med myndigheter, entreprenörer och din virkesinköpare på VIDA.

Med skogsbruksplanen får du ett planeringsunderlag som hjälper dig att sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle. Åtgärdsförsagen görs utifrån vad du som skogsägare vill med ditt skogsbruk. Den Gröna Skogsbruksplanen är även underlag för certifiering enligt FSC och PEFC. Tänk på att du i ditt certifierade skogsbruk måste ha en Grön Skogsbruksplan.

Kontakta din inköpare för mer information >>


Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog