VIDA hjälper dig att gallra

VIDA hjälper dig med gallringen


VIDA gallrar för att beståndet skall få så högt värde som möjligt i framtiden. Att låta en VIDA entreprenör utföra gallringen är en kvalitetsgaranti.

Det är stor skillnad på att gallra korsiktigt eller att göra det långsiktigt. Gallring i rätt tid, på rätt sätt och med utgångspunkt från beståndets egna förutsättningar ökar värdet på din skog. Att låta en VIDA-entreprenör utföra gallringen är en kvalitetsgaranti. Gott skogsmannaskap, moderna maskiner och en lika omdömesgill som smidig process hör VIDA-standarden till.

 


Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDA Nytt

VIDA Nytt