VIDA hjälper dig med dikning

Dikesrensningen ökar beståndets tillväxt


Skogsdikning förbättrar trädens tillväxtbetingelser genom att ett vattenöverskott avleds. I södra Sverige har skogsdikning förekommit sedan lång tid tillbaka. Dikningsaktiviteten har under vissa tidsperioder varit hög men idag förekommer i princip ingen nydikning. Däremot finns stora arealer med tidigare dikad mark där dikena växt igen så att dräneringen upphört. För att öka trädens tillväxt bör dikena rensas på sådana marker.

I Klöver över nr 6 studerar vi den ekonomiska avkastningen av dikning och dikesrensning.

Vänd dig till din lokala inköpare om du har frågor eller vill ha hjälp med dikning. 


Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog