VIDA erbjuder skogsskötsel, avverkning och rådgivning

Vi gör det enkelt att äga och sköta skog!


Skog är spännande! Du som skogsägare har alla möjligheteter att sätta din prägel, att styra och förändra din skog utifrån dina personliga intressen och värderingar. Men den kräver löpande underhåll och skötsel. Föryngring, röjning, gallring, slutavverkning, dikesrensning, skogsbilvägar och mycket annat. Vi finns där du finns och när du behöver oss!

Att äga och sköta om sin skog är något som många ser som ett privilegium. Möjligheten att ströva runt i sin egen skog eller att kunna lägga en dag i skogen på att t ex röja eller gallra, kan också vara ett bra tillfälle till avkoppling. Men kanske bor du inte på din fastighet och har ingen möjlighet att planera och sköta den skogliga skötseln själv. Eller kanske du saknar tiden och kunskapen. Genom  olika val kan du påverka lönsamheten på ditt skogsbruk och du bestämmer själv hur aktiv du vill vara. Oavsett hur du väljer tycker vi det ska vara enkelt att äga, sköta och sälja skog.

En stabil och trygg partner!

Vi vill att du ska uppleva oss som en stabil och trygg partner. Ett nära och långsiktig samarbete med dig som markägare och våra entreprenörer främjar ett uthålligt skogsbruk.  Att avverka i rätt takt och att sätta in lämpliga åtgärder i rätt tid, att ha en stabil affärspartner som kan ge bra lokal rådgivning är alla viktiga framgångsfaktorer. Ett aktivt skogsbruk lönar sig i längden. Vi kan skog, timmer, virke och marknad. Nyttja vår kompetens!

Skogshjälpen - allt du behöver för ett uthålligt skogsbruk!


Vi erbjuder gallring, röjning, slutavverkning, föryngring, dikesrensning, skogsbilvägar, skogsbruksplan, certifiering, skoglig rådgivning mm. Mer information om våra skogliga tjänster hittar du i menyn till vänster.

Varmt välkommen att kontakta din lokala inköpare. Vi ser fram emot att få prata skog med dig!

 

 


Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC