Anmäl leveransvirke


Tänk på att vinteravverkat leveransvirke ska vara anmält och vid bilväg senast den 31/3. För anmälningar som inkommer efter den 31/3 gäller följande avdrag: Normaltimmer: 50 kr/m3 Kubb, klentimmer och massaved: 30 kr/m3

Sälja virke

Vänligen ange sortiment i m3fub.

Fastighet och avläggSälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt