Sälj skog och virke till VIDA

Sälja skog & virke


Vi har ett löpande behov av Ert timmer och har stort intresse av att kontraktera både avverkning, gallring och leveransvirke. Vi värdesätter bra skog, vi arbetar nära marknaden och vet vad marknaden efterfrågar. En skog med högt timmerutbyte och som matchar våra kunders efterfrågan ger "klirr i kassan".

För att vi ska vara konkurrenskraftiga är det viktigt att vi får rätt längder till vår produktion. OBS! Det är därför viktigt att kontraktera innan du påbörjar din avverkning, så att vi kan lägga in just ditt virke i våra leveransplaner. Vi arbetar professionellt med aptering och kvalitetssäkring - det tjänar vi alla på!

Vi använder den affärsform som passar dig och din skog bäst!

När du ska sälja skog till VIDA kan du välja mellan avverkningsuppdrag, rotposter och leveransvirke. Tillsammans hittar vi den form som passar dig bäst! Tveka inte att kontakta oss när du vill sälja skog och virke.

undefined

Våra virkesinköpare finns där du finns!

Vi sätter stor vikt vid den personliga kontakten mellan dig som markägare och din lokala inköpare. Därför finns vi där du finns och när du behöver oss. Dessutom med en och samma kontaktperson genom hela virkesaffären!

Vi är experter på timmer!

Våra virkesinköpare har en gedigen kompetens inom skogsbruk och träkunskap. Genom noggrann analys identifierar vi även vilka risker och möjligheter som finns med just dina skogsbestånd. Utifrån det ger vi dig råd kring vilket eller vilka bestånd som är lämpliga att avverka idag respektive stå på tillväxt ytterligare ett antal år. På så sätt hjälper vi dig att värdesäkra ditt skogsbruk.

Vårt nära samarbete med vår försäljningsorganisation och våra sågverk gör att vi har bra koll på vad marknaden efterfrågar och vilka krav som ställs. Vi arbetar professionellt med aptering och kvalitetssäkring. God mätbarhet i skördarna är avgörande för att våra sågverk ska få timmer i de längder och diametrar som önskas och för vi ska kunna erbjuda dig som skogsägare konkurrenskraftiga priser för timret. Det vinner vi alla på!

Vi kan skog, timmer, virke och marknad! Funderar du på att sälja skog eller behöver du hjälp med skogsskötsel? Boka en personlig, professionell, lokal och självklart kostnadsfri rådgivning redan idag! Här hittar du din lokala inköpare >>

Vi håller det vi lovar!

Därför lovar vi inte mer än det vi kan hålla. Du ska veta vad vi gör, när vi gör det och inte minst ska du känna dig trygg med sättet vi gör det på. Detta ställer höga krav på ett gott samarbete i alla led. Med dig som markägare, med våra entreprenörer och internt inom VIDA. Ett samarbete som vi vårdar ömt!

Vinsterna med att sälja skog till ditt lokala sågverk:

Korta transporter - Gynnar dig som skogsägare, VIDA och inte minst miljön!

Lokal närvaro - goda relationer!

Vi tar tillvara på varje flisa!

Levande landsbygd - För varje VIDA anställd skapas sysselsättning för ytterligare 3-4 personer i närområdet.

 


Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Anmäl leveransvirke

anmäl leveransvirke

Gränsvärden för vrakorsaker

gränsvärden för vrakorsaker

VIDA skapar växande värden

ekorre pengar