Varje flisa tas till vara!


Av timret gör vi konstruktionsvirke, byggelement, pallkragar, pallar och kabelspolar. Biprodukter blir energiflis, cellulosaflis, VIDA pellets, VIDA stallströ och lantbruksströ. Askan som blir kvar efter förbränning tas tillvara och återförs som gödning till skogen.

undefined

 

 

 


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt