Viktiga datum för vinterns avverkningar


Högt timmerpris och stormar ger stort flöde timmer till våra sågverk. Anmäl i god tid!

Stormarna som främst drabbat vårt södra verksamhetsområde kommer att medföra ett rejält flöde med timmer till våra sågverk. Därför uppmanar vi er att ta kontakt med din lokala inköpare på VIDA för att diskutera aptering och leveransdatum. Tänk på att göra din anmälan i god tid då möjligheterna att ta emot leverans/stormtimmer under våren kan bli begränad.

För att garantera din avsättning, kontraktera senast den 28/2.
Virket ska vara anmält och vid bilväg senast den 31/3.

Välkommen att kontakta din lokala inköpare >>

Här kan du göra din vireksanmälan på webben >>


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt