Exkursion fokus på målbilder

VIDA värd för exkursion kring nya målbilder


Den 11-12/11 var VIDA värd för en exkursion kring de nya målbilderna med fokus på terrängkörning och dikesrensning.

Förutom arbetsgruppen för mark- och vatten deltog bland annat VIDAs entreprenör Leonard Hultgren (maskinförare) samt Erik Stråhle, inköpare på VIDA.  De bidrog med sina praktiska erfarenheter kring avverkning och planering med fokus på mark och vatten (körskador). Syftet med exkursionen var att få en bild över vad vilka utmaningar som redan täcks in av dagens version av körskadepolicy, vilka delar den behöver kompletteras med samt hur kommande målbilder för körning kan följas upp. Exkursionen genomfördes i Holsbybrunn utanför Vetlanda. 

 

Exkursion målbilder


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt