VIDA på Skogsnäringsveckan


Skogsnäringsveckan inleddes i år med ett inspirerande studentevent på Epicenter. I panelen deltog VIDAs virkesinköpare Robert Lindström som gav sin bild över hur det är att jobba inom skogsnäringen.

 Svensk skogsindustri är en framtidsbransch med oändliga möjligheter! Läs mer >>


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt