Vida i Skottland 2018


Detta glada gäng med skogsägare och Vida-anställda befinner sig just nu i Skottland på Vidas studieresa. Bilden togs i förmiddags på Cairngorm nationalpark.


En solig dag i Skottland, 2018-10-05.


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt