VIDA höjer normaltimmerpriserna och premierar tidig kontraktering


För att möta det ökade behovet av råvara höjer vi våra normaltimmerprislistor med 20 kr/m3fub. Dessutom premierar vi tidig kontraktering.

De investeringar och effektivitetsförbättringar som genomförts under de senaste åren medför att vi nu producerar rekordvolymer. Samtidigt har vi gått in på nya marknader och tagit marknadsandelar på såväl nya som befintliga. För att möta det ökade behovet av råvara höjer vi våra normaltimmerprislistor med 20 kr/m3fub. Dessutom premierar vi tidig kontraktering. Välkommen att kontakta din lokala inköpare!

 

Prishöjningen gäller från den 1/6 2015.


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt