VIDA först i världen!


Tillsammans med John Deere har VIDA driftsatt den första John Deere skördaren helt enligt nya StanForD 2010.

StanForD 2010 är skogsbrukets globala standard för hantering av data till och från skogsmaskiner. Det är ett mycket kraftfullt verktyg för att i detalj styra och analysera avverkningarna, även under pågående avverkning. Entreprenören är LNA skogstjänst.

 

Läs mer om StanForD 2010 >>


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt