VIDA bidrar till att göra framsteg för Europas grönaste region


VIDA mottog den 7 mars Klimatkommission Kronobergs framstegsstämpel för goda insatser till förmån för en grön framtid.

VIDA mottog den 7 mars Klimatkommission Kronobergs framstegsstämpel för goda insatser till förmån för en grön framtid.

Motiveringen löd:"VIDA AB är ett föredöme genom att ta ansvar för sin klimatpåverkan samtidigt som de också skapar klimatsmarta lösningar i sin verksamhet. VIDA Paper ingår i ett unikt samarbete med Lessebo kommun där energi som tidigare gått till spillo nu blir fjärrvärme vilket gynnar samhället i stort."Utmärkelsen delas ut till företag, organisationer och projekt som förenar hållbar tillväxt och attraktiva miljöer med effektiv resursanvändning och minimal klimatpåverkan.

Klimatkommissionens ordförande Gunnar Nordmark delade ut utmärkelsen som mottogs av VIDA-koncernens miljöchef Marléne Blomgren Svensson.

Det var första gången utmärkelsen delades ut och den består av ett diplom samt en logotype som får användas i hela koncernens marknadsföring. Övriga företag, organisationer och projekt som tilldelades utmärkelsen var Stena Aluminium Älmhult, Tingsryds Energi, HSB Sydost och Bilpoolen i Tolg. I samband med utdelningen berättade pristagarna om miljöarbetet i sina organisationer.

Klimatkommission Kronoberg är ett initiativ av Regionförbundet södra Småland och genomförs med stöd av Energikontor Sydost AB, Länsstyrelsen Kronoberg och i samverkan med representanter från näringsliv, universitet och offentlig sektor.


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt