Uppskattad skogskväll i Vimmerby på temat Skogsbilvägar


Många skogsägare kom för att få kunskap kring vikten av och fördelarna med att investera i skogsbilvägar.

Skogskvällen arrangerades i början av juni av VIDA tillsammans med VMF Syd, Skog och Lantbruk, Tyrelsviks Entreprenad AB och Bellö Skogstransporter AB. Carl-Johan Dunge från Skog och Lantbruk talade om de skattemässiga reglerna gällande skogsbilvägar. När man är skyldig att göra en avskrivning på sin väg kontra när man ska göra en direktavskrivning. Vidare diskuterades olika avskrivningsmöjligheter och hur det påverkar markägaren ekonomiskt.

- "Ett bra vägnät gör skogen mer eftertraktad. Den blir lättillgänglig för framtida skötselåtgärder och inte minst bidrar den till alla sociala värden," säger Carl-Johan Dunge. 

Ulrik Karlsson och Henrik Pettersson från Bellö Skogstjänst fanns på plats och visade svårigheterna med att vända bil och släp på vändplaner som inte håller godkända mått. Besökarna fick se olika vägstandarder och tre olika varianter av vändmöjligheter.

-"Det kommer ställas högre krav på våra skogsbilvägar i framtiden. Idag vägar lastbilarna 60 ton men inom snar framtid höjs vikten till 64 ton och det resulterar i ett längre släp som i sin tur tar större plats i kurvor och på vändplatserna", avslutar Ulrik.


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt