Tänk på din säkerhet när du hälsar på oss i skogen


För att minimera antalet skador har vi tagit fram ett informationsmaterial som tar upp viktiga säkerhetsinstruktioner för dig som planerar att besöka oss ute i skogen.

Håll säkerhetsavstånd

 • Säkerhetsavstånd till skördare minst 70 meter, till skotaren minst 20 meter, till skogsarbetaren dubbla trädlängden.
 • Vid avlastning vid dubbelsidigt avlägg är utrymmet begränsat mellan maskin och välta. Bitar kan falla ner och skada förbipasserande som försöker att gå fram till föraren mellan maskin och välta. 

Påkalla förarens/skogsarbetarens uppmärksamhet

 • Kontakta föraren via mobil - kolla efter mobilnummer på förarens bil alternativt på maskinen (men tänk på att inte gå för nära).
 • Försök få ögonkontakt innan du närmar dig maskinen/ skogsarbetaren. Tänk på att du kan överraska föraren/skogsarbetaren om du dyker upp plötsligt och oväntat vilket kan orsaka en incident.
 • Vifta gärna med armarna så syns du bättre.
 • Närma dig maskinen i förarens synfält. Tänk på att många maskiner har svängbara hytter.
 • Stanna upp på säkert avstånd, vänta in så att du inte hamnar utanför förarens/skogarbetarens synfält. 

Klä dig så att du syns

 • Varselkläder, färgstarka kläder och mössor etc.

Tänk på hur du parkerar

 • Stanna aldrig bilen framför eller bakom en skotare som är i arbete. Håll säkerhetsavståndet på minst 20 meter.
 • Parkera inte så att din bil är i vägen för skördare, skotare, lastbilar och andra fordon.
 • Parkera bilen så den står i färdriktning hemåt för att undvika att behöva vända om olyckan är framme.

Säkerhetsinstruktioner vid skogsarbete

Säkerhetsinstruktionen som pdf >>


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt