Stormen Gorm

Stormen Gorm fällde mellan 2 och 2,5 miljoner skogskubikmeter


Skogsstyrelsen och skogsbruket bedömer att stormen Gorm fällde mellan 2 och 2,5 miljoner skogskubikmeter. Hårdast drabbat är Skåne, Kronobergs, Blekinge och södra delen av Hallands län.

Bedömningen av skadevolymen grundar sig på de inventeringar av 205 referensfastigheter som Skogsstyrelsen och skogsbrukets aktörer genomfört i Blekinge, Halland, Kronoberg, Skåne samt Kalmar län. Totalt uppskattas den fällda volymen skog till mellan 2 och 2,5 miljoner skogskubikmeter. Mest omfattande skador finns i Skåne, Kronobergs, Blekinge och södra delen av Hallands län. Runt Tingsryd i Kronobergs län samt Långasjö och Emmaboda i Kalmar län är skadorna betydligt större än i länen i stort. Framförallt har skador uppstått vid nya hyggeskanter och på skog som var redo för slutavverkning.

Stormen Gorms fällda volymer är mycket begränsade i jämförelse med stormen Gudrun, år 2005, som fällde 75 miljoner skogskubikmeter, men för den enskilde skogsägaren kan konsekvenserna vara stora. Skadorna är något mindre än vid stormen Egon i januari 2015 som fällde 2,5-3 miljoner skogskubikmeter och jämförbar med stormen Simone i oktober 2013 där 1,5-2 miljoner skogskubikmeter föll.

Skogsägare i de stormdrabbade områdena bör omgående se till att få en överblick över skadornas omfattning. Det gäller även i de områden som inte drabbats av mer omfattande skador. Kontakta din lokala inköpare för att planera och att på ett säkert sätt få ut virket ur skogen. Det är viktigt att minska risken för ytterligare skogsskador som kan uppstå genom angrepp av skogsskadeinsekter sommaren 2016. I första hand är det därför viktigt att få ut skadat barrvirke ur skogen.

När du drabbats av storm finns det flera viktiga saker att tänka på. Här hittar du en checklista >>

Varmt välkommen att kontakta din lokala inköpare! 

LÄN

Volym skogskubikmeter (m3sk)

Kronoberg

825 000 – 1 000 000

Skåne

600 000 – 700 000

Blekinge

200 000 – 300 000

Halland

200 000 – 250 000

Kalmar

175 000 – 250 000

Totalt

2 000 000 – 2 500 000

 

 


Sälja skog & virke

Sälja skog och virke

Skoglig rådgivning

Skogsskötsel och rådgivning VIDA Skog

Skogsskötsel

 Skoliga tjänster, skogsskötsel VIDA SKog

Hitta din inköpare

Din virkesinköpare på VIDA

Certifiering

Dubbelcertifiering med VIDA PEFC, FSC

Skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan

VIDAs sågverk

VIDAs sju sågverk, gran, fur, konstruktionsvirke

VIDA Nytt

VIDA Nytt